Az Európai Unió Hivatalos Lapja, C 11, 2008. január 16