Sprawa C-20/15 P: Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 7 listopada 2014 r. w sprawie T-219/10, Autogrill España/Komisja, wniesione w dniu 19 stycznia 2015 r. przez Komisję