Дело C-20/15 P: Жалба, подадена на 19 януари 2015 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (втори разширен състав) на 7 ноември 2014 г. по дело T-219/10, Autogrill España/Комисия