Mål T-579/16: Tribunalens dom av den 22 mars 2018 – HJ mot EMA (Personalmål — Tillfälligt anställda — Tidsbegränsat kontrakt har inte förnyats — Artikel 8 första stycket i anställningsvillkoren för övriga anställda — Omkvalificering av ett tidsbegränsat kontrakt till ett icke-tidsbegränsat kontrakt — Uppenbart felaktig skönsmässig bedömning — Omsorgsplikt — Motiveringsskyldighet — Rätten att bli hörd — Bedömningsrapport — Motiveringsskyldighet — Uppenbart oriktig skönsmässig bedömning)