Asia T-579/16: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 22.3.2018 – HJ v. EMA (Henkilöstö — Väliaikaiset toimihenkilöt — Määräaikaisen työsopimuksen uusimatta jättäminen — Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 8 artiklan ensimmäinen alakohta — Määräaikaisen sopimuksen luokitteleminen toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi — Ilmeinen arviointivirhe — Huolenpitovelvollisuus — Perusteluvelvollisuus — Oikeus tulla kuulluksi — Arviointikertomus — Perusteluvelvollisuus — Ilmeinen arviointivirhe)