Sag T-579/16: Rettens dom af 22. marts 2018 — HJ mod EMA (Personalesag — midlertidigt ansatte — ingen forlængelse af en tidsbegrænset kontrakt — artikel 8, stk. 1, i ansættelsesvilkårene — ændring af en tidsbegrænset kontrakt til en tidsubegrænset kontrakt — åbenbart urigtigt skøn — omsorgspligt — begrundelsespligt — retten til at blive hørt — bedømmelsesrapport — begrundelsespligt — åbenbart urigtigt skøn)