Věc T-579/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – HJ v. EMA „Veřejná služba — Dočasní zaměstnanci — Neobnovení smlouvy na dobu určitou — Článek 8 první pododstavec PŘOZ — Překvalifikování smlouvy na dobu určitou na smlouvu na dobu neurčitou — Zjevně nesprávné posouzení — Povinnost poskytnout péči — Povinnost uvést odůvodnění — Právo na slyšení — Hodnotící zpráva — Povinnost uvést odůvodnění — Zjevně nesprávné posouzení“