Дело T-579/16: Решение на Общия съд от 22 март 2018 г. — HJ/EMA (Публична служба — Срочно наети служители — Неподновяване на договор, сключен за определен срок — Член 8, първа алинея от УРДС — Преобразуване на договор за определен срок в договор за неопределено време — Явна грешка в преценката — Задължение за полагане на грижа — Задължение за мотивиране — Право на изслушване — Атестационен доклад — Задължение за мотивиране — Явна грешка в преценката)