Zaproszenie do składania wniosków — Wsparcie działań informacyjnych odnoszących się do wspólnej polityki rolnej — Realizacja szczególnych działań w ramach pozycji budżetowej 05 08 06 w 2008 r.