Indkaldelse af forslag — Støtte til informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik — Punktforanstaltninger under budgetpost 05 08 06 for 2008