Výzva k předkládání návrhů — Podpora informačních opatření v oblasti společné zemědělské politiky — Provádění specifických opatření podle rozpočtového okruhu 05 08 06 na rok 2008