Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1100 z dne 27. junija 2019 o neobnovitvi odobritve aktivne snovi desmedifam v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP.)