Verordening (EEG) nr. 2999/79 van de Raad van 20 december 1979 tot wijziging van de douanerechten voor een aantal landbouwprodukten en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 950/68 betreffende het gemeenschappelijk douanetarief en van Verordening (EEG) nr. 516/77 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten