Europaparlamentets resolution av den 5 juli 2018 om Somalia (2018/2784(RSP))