Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1825/84 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλακών—διαφραγμάτων εξ ινών (hardboard), καταγωγής Σοβιετικής Ένωσης