Vec F-35/12: Žaloba podaná 14. marca 2012 — ZZ/BEREC