Cauza F-35/12: Acțiune introdusă la 14 martie 2012 — ZZ/OAREC