2011 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis 2011 m. gruodžio 2 d. Bendrojo Teismo pirmininko nutartis.#Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) prieš Europos Sąjungos Tarybą.#Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas - Valstybės pagalba - Sprendimas dėl pagalbos, skirtos palengvinti nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymą - Prašymas sustabdyti vykdymą - Suinteresuotumo pareikšti ieškinį nebuvimas - Nesutapimas su pagrindiniu ieškiniu - Neatskiriamumas - Nepriimtinumas - Interesų palyginimas.#Byla T-176/11 R.