Carbunión mod Rådet TITJUR Kendelse afsagt af Rettens præsident den 2. december 2011. # Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) mod Rådet for Den Europæiske Union. # Særlige rettergangsformer - statsstøtte - beslutning om støtte til fremme af lukning af ikke-konkurrencedygtige kulminer - begæring om udsættelse af gennemførelsen - manglende søgsmålsinteresse - manglende overensstemmelse med hovedsagen - uadskillelighed - afvisning - interesseafvejning. # Sag T-176/11 R.