Mål C-360/16: Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 29 juni 2016 – Förbundsrepubliken Tyskland mot Aziz Hasan