KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1025/96 av den 6 juni 1996 om fastställande av jordbruksomräkningskurser