Icke‑bindande handbok för god praxis avseende tillämpningen av direktiv 2006/25/EG