85/431/ΕΟΚ: Απόφαση του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1985 για την ανταλλαγή επιστολών σχετικά με το σημείο 2 του διακανονισμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αργεντινής για το εμπόριο του κρέατος προβάτου και αμνού