Eurosistemos konsoliduotas balansas 2017 m. gruodžio 31 d