spojeni predmet T-245/16 i T-286/17: Presuda Općeg suda od 11. srpnja 2019. — Janukovič protiv Vijeća („Zajednička vanjska i sigurnosna politika — Mjere ograničavanja određene s obzirom na stanje u Ukrajini — Zamrzavanje financijskih sredstava — Popis osoba, subjekata i tijela na koje se primjenjuje zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora — Zadržavanje tužiteljeva imena na popisu — Obveza Vijeća da provjeri da je odluka tijela treće države donesena uz poštovanje prava obrane i prava na djelotvornu sudsku zaštitu”)