Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1609 av den 7 september 2016 om fastställande av en tilldelningskoefficient som ska tillämpas på de kvantiteter som omfattas av ansökningar om importlicenser inlämnade under perioden 26 augusti–2 september 2016 inom ramen för den tullkvot som öppnats genom förordning (EG) nr 969/2006 för majs