Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 144, 04 ta' Ġunju 2008