VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over impliciete verplichtingen die mogelijk gevolgen hebben voor de overheidsbegrotingen