Avviż ta’ Informazzjoni — Konsultazzjoni Pubblika — Indikazzjoni ġeografika mill-Georgia