Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/405 z dne 16. marca 2020 o praktični ureditvi poročil o kakovosti, ki jih je treba poslati v skladu z Uredbo (EU) 2018/1091 Evropskega parlamenta in Sveta o integrirani statistiki na ravni kmetij, in njihovih vsebinah (Besedilo velja za EGP)