Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Turystyka przyjazna dla osób starszych