Stanovisko Evropského výboru regionů – Cestovní ruch vstřícný vůči starším osobám