Πρωτόκολλο για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και τη χρηματοδοτική συνεισφορά που προβλέπει η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας των νήσων Κομορών όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά των νήσων Κομορών