P8_TA(2017)0067 Dolgoročno sodelovanje delničarjev in izjava o upravljanju podjetij ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2017 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev in Direktive 2013/34/EU glede določenih elementov izjave o upravljanju podjetij (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD)) P8_TC1-COD(2014)0121 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 14. marca 2017 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2017/… Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2007/36/ES glede spodbujanja dolgoročnega sodelovanja delničarjev