Klausimas raštu E-7681/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisijai. 32 įkalintų ir bado streiką paskelbusių kovotojų už žmogaus teises padėtis