Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1045/74 af 30. april 1974 om fastsættelse af de beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter fra korn- og rissektoren