Smernica Komisie 2000/45/ES zo 6. júla 2000, ktorou sa ustanovujú analytické metódy spoločenstva na stanovenie vitamínu A, vitamínu E a tryptofánu v krmiváchText s významom pre EHP