Komisijas Direktīva 2000/45/EK (2000. gada 6. jūlijs), ar ko nosaka Kopienas analīžu metodes A vitamīna, E vitamīna un triptofāna noteikšanai barībādokuments attiecas uz EEZ