Komission direktiivi 2000/45/EY, annettu 6 päivänä heinäkuuta 2000, yhteisön analyysimenetelmistä rehun A-vitamiinin, E-vitamiinin ja tryptofaanin määrittämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)