Komisjoni direktiiv 2000/45/EÜ, 6. juuli 2000, millega kehtestatakse ühenduse analüüsimeetodid A-vitamiini, E-vitamiini ja trüptofaani sisalduse määramiseks loomasöödasEMPs kohaldatav tekst