Zadeva C-713/18: Sklep predsednika Sodišča z dne 23. oktobra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesverwaltungsgericht Steiermark – Avstrija) – postopek, ki so ga sprožili ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, ob udeležbi: Finanzpolizei