Cauza C-713/18: Ordonanța președintelui Curții din 23 octombrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Landesverwaltungsgericht Steiermark - Austria) – ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, cu participarea: Finanzpolizei