Lieta C-713/18: Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 23. oktobra rīkojums (Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – tiesvedība, ko ierosināja ZR, BS, AR/Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld, piedaloties: Finanzpolizei