KOMISIJOS KOMUNIKATAS TARYBAI pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB 395 straipsnį