Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende: M.10120—EQT/Molslinjen) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 18/13