Kommissionens forordning (EF) nr. 2378/2001 af 5. december 2001 om indstilling af fiskeri efter torsk fra fartøjer, som fører en medlemsstats flag