Kennisgeving aan Jamaah Ansharut Daulah, Islamitische Staat in Irak en de Levant — Libië en Islamitische Staat in Irak en de Levant — Jemen, die bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/390 van de Commissie zijn toegevoegd aan de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3, en 7 van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida 2020/C 81/06