Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/174 (2020. gada 6. februāris) par dažiem vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem paredzētos efektīvos 12 V maiņstrāvas ģeneratoros izmantotās tehnoloģijas apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 (Dokuments attiecas uz EEZ)