Vispārējās tiesas (desmitā palāta) spriedums, 2021. gada 17. marts$