Vispārējās tiesas spriedums (sestā palāta), 2021. gada 17. marts$